Show simple item record

dc.contributor.authorStorvik, Aini Camilla
dc.contributor.authorPedersen, Line Engan
dc.date.accessioned2010-02-04T12:26:22Z
dc.date.issued2010-02-04T12:26:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94410
dc.descriptionBacheloroppgave i Prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven har vært å fordype seg i temaet samhandling. vi ønsket å finne ut mer om hvordan samhandlingen er i et gitt prosjekt, for så å komme med anbefalinger til hvordan man ved hjelp av ulike metoder kunne skapt bedre samhandling. Dette fordi det viser seg at bedre samhandling gir bedre forutsetninger for å oppnå et godt resultat. Vår problemstilling var som følger: Hvordan kunne man skapt bedre samhandling i dette prosjektet? Vi har tatt utgangspunkt i samhandlingsmodellen 5S, som er designet av de danske professorene Mikkelsen og Riis. Vi har avgrenset oppgaven til å ta for seg den samhandlingen som har foregått innad i prosjektgruppen, da vi mener det er her den gode samhandlingen bør finne sted for at et prosjekt skal kunne fungere optimalt. Vi har gjennom dybdeintervjuer, basert på samhandlingsmodellen, kartlagt hvordan samhandlingen i prosjektet var. Videre har vi gjennom drøfting kommet frem til elementer som vi mener kunne gjort samhandlingen i dette prosjektet bedre. Da vi hadde fått tilgang til et prosjekt og hadde oppnådd en god dialog med bedriftene som var involvert begynte vi å studere teori som kan påvirke eller påvirkes av samhandling. Dette ble ganske omfattende, men føler vi har fanget essensen i hvilken rolle samhandling har i et prosjekt. Siden prosjektet ikke var fullført til avslutningsdatoen mener vi å kunne antyde at samhandlingen innad i prosjektgruppa kan være en årsak til dette. Samhandlingsmodellen med de 5 S; Samarbeid, Samordning, Samtale, Samhørighet og Styring var hele tiden utgangspunkt for hvordan vi skulle bygge opp oppgaven vår. Det vi ble oppmerksomme på ganske tidlig var at det er flere ting enn selve interaksjonen mellom prosjektmedlemmene som kan påvirke samhandlingen. Dette har vi omtalt som andre påvirkningskrefter. Gjennom dybdeintervjuene, analysene og drøftingene av disse, oppdaget vi at i dette prosjektet har man ikke gjort seg noen tanker før eller underveis om hvordan samhandlingen deltakerne i mellom kan påvirke selve resultatet. Det vi fant av elementer som kunne påvirket samhandlingen i dette prosjektet i positiv retning var en større forståelse av prosjektarbeidsformen, med det mener vi at det ville vært en stor fordel om prosjekteier hadde hatt erfaring eller opplæring på forhånd i hva det vil si å lede et prosjekt. Selve planleggingen ble hastet forbi fordi de hadde det travelt, og det førte med seg at prosjektdeltakerne manglet både oversikt og eierskap til oppgaven. Dette førte også til at de manglet gode måter å kontrollere hvorvidt prosjektet var på riktig vei underveis. Når man skaper en usikkerhet på denne måten kan det gå utover hvor godt man samhandler med de andre i gruppa, og dette igjen kan føre til dårligere resultater. Vi konkluderte med at i dette prosjektet er det flere ting de kunne gjort annerledes for å bedre samhandlingen. For det første ville det vært en fordel med en erfaren prosjektleder. Dette for å heve kvaliteten på både planlegging, styring og oppfølging. Videre ville det vært en fordel om deltakerne hadde hatt en større forståelse for det å jobbe i prosjekter. Sist, men ikke minst ville det vært en fordel med større fokus å utvikle et velfungerende team i prosjektet. Alt dette til sammen mener vi kunne påvirket samhandlingen positivt. Større fokus på samhandling kan ikke føre til automatisk suksess i et prosjekt, men god samhandling kan i alle fall gjøre suksess mer sannsynlig.en
dc.format.extent498462 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectprosjektledelse
dc.titleSamhandling : å gjøre hverandre godeen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record