Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeimo, Børge
dc.contributor.authorOlsen, Andreas
dc.date.accessioned2010-01-25T12:49:11Z
dc.date.issued2010-01-25T12:49:11Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/94406
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomistyring og investeringsanalyse fra Handelshøyskolen BI, 2010
dc.description.abstractDenne oppgaven er en versettelsesoppgave av to aksjeselskap, Retro AS (morselskap) og Retro Nordre AS (Datterselskap) Vi har sett på oppbygningen av konsernet, historien til Retro i første del av oppgaven. Deretter har vi gjennomført en situasjonsanalyse av begge butikkene fordelt på internt og eksternt, som vi til slutt har summert opp i en SWOT analyse. Videre har vi valgt ut to verdsettelsesmodeller, FCF-modellen og multiplikatormodell, for vår verdsettelse. Avkastningskrav for totalkapitalen (WACC) har blitt beregnet gjennom nøye vurderinger og forutsetninger. I vår budsjettering av kontantstrømmer har vi estimert resultatbudsjett samt balansebudsjett. Her har vi brukt historisk data som utgangspunkt, men har måttet ta med vurderinger som har blitt gjort under situasjonsanalysen, samt makroøkonomiske vurderinger. Etter at kontantstrømmen var budsjettert har vi videre neddiskontert disse med avkastningskravet for totalkapitalen (WACC) og har funnet nåverdi av selskapet. Vi har så lagt til kontanter og trukket fra gjeld, og etter hvert har vi fått verdien på egenkapitalen. En fiktiv aksjekurs har så blitt beregnet på bakgrunn av egenkapitalen og antall aksjer. Som sammenligningsgrunnlag har vi sett litt på multiplikatormodeller, uten at disse har gitt oss noe klart svar på om våre estimater har vært rett.en
dc.format.extent5707451 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectøkonomistyring investeringsanalyse
dc.titleVerdivurdering av Retro ASen
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel