• #Himtoo 

      Skjoldal, Henriette; Ystanes, Julia Furebotn; Vangsnes, Julia Gómez (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forskjeller mellom kvinner og menn som offer for seksuell trakassering, og hvorvidt det foreligger kjønnsforskjeller i respondentens persepsjon av en slik situasjon. Vi har ...