• Ressursoptimalisering gjennom leanimplementering hos Byggmakker Tiller 

      Valbrek, Chris Alexander; Nordback, Eirik Rogstad (Bachelor thesis, 2013-12-19)
      Oppgaven bygger på følgende problemstilling: ”Hvordan kan Byggmakker Tiller optimalisere ressursbruk ved hjelp av implementering av lean?” Innledningsvis har vi gitt en grundig beskrivelse av butikken og organisasjonen for ...