• Banner Blindness-fenomenet: Hvordan kan det unngås? 

      Henanger, Line; Pålgardhaugen, Guro (Bachelor thesis, 2021)
      Bacheloroppgaven vår er basert på det såkalte “banner-blindness” fenomenet ved digitale bannerannonser. Fenomenet beskriver hvordan forbrukere blir eksponert for tusenvis av reklamer i det daglige liv, og derfor er blitt ...