• Håndtering av negative kommentarer i sosiale medier 

      Lamberg, Henriette Garbo; Kolltveit, Synneva Heggholmen (Bachelor thesis, 2018)
      Sosiale medier har i dagens samfunn blitt mer integrert i bedrifters hverdag, og er en mye viktigere del av kommunikasjonen mellom bedrift og forbruker. Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan bedrifter responderer ...