• Investeringsanalyse Scrubber 

      Usterud, Felix Stridsberg; Haug, Ivar Hagalid; Jacobsen, Mikkel Kayser (Bachelor thesis, 2020)
      I 2018 vedtok International Maritime Organization (IMO) at lovlig grense for svovelinnhold i drivstoff reduseres fra 3,5% til 0,5% globalt, og fra 0,5% til 0,1% innenfor ECA-områder. Vedtaket trådte i kraft 1. januar ...