• Bacheloroppgave 

      Galta, Malin; Sørbø, Amanda Eide; Styrvold, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
      Oppgaven tar for seg tematikken kunstig intelligens, videre vil vi kun benytte oss av forkortelsen KI. Besvarelsen er basert på menneskers vurdering av musikk komponert av KI. For å se nærmere på hvilke meninger mennesker ...