• Maritime fremdriftssystemer 

      Gaasland, Ida Elisabeth Uberg (Bachelor thesis, 2021)
      Ferge- og hurtigbåtsegmentet har det største utslippsreduksjonspotensialet innen skipssegmentene (KLD, 2020, s. 135), og i 2020 kom regjeringen med et krav om at alle nye fergeanbud skal forutsette lav- eller nullutslipp ...