• Ekstrarollepress 

      Gjertveit, Christina Hogseth; Fallang, Hanne (Master thesis, 2022)
      Ekstrarolleatferd har generelt blitt sett på som frivillig, men forskning har vist at ansatte kan føle seg presset til å utvise ekstrarolleatferd fordi det i mange organisasjoner blir oppfordret til slik atferd, eller ...