• Is there anybody alive out there? 

      Falchenberg, Sofia Hedman (Master thesis, 2018)
      Hva er den drivkraft som får enkelte ledere til å lykkes i å drive en virksomhet eller et prosjekt mot de virkelig store prestasjoner? De som starter fra ingenting og når helt til topps? Å lykkes stort avhenger helt ...