• Personaliseringens kraft: TikToks innflytelse på forbrukernes kjøpsatferd 

      Tunem, Malin; Ellingsen, Irene; Eide, Amalie (Bachelor thesis, 2023)
      Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke hvordan personalisering på TikTok påvirker forbrukeres kjøpsatferd, med følgende problemstilling: «Hvordan påvirker personalisering på TikTok forbrukernes kjøpsatferd?». ...