• Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 

      Egge, Håkon Edland (Bachelor thesis, 2016)
      Denne besvarelsen er skrevet i samarbeid med WilNor Governmental Services i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som avsluttende oppgave i BST – 1704 Logistikkledelse. Hensikten med oppgaven har vært å gjøre en jobb for ...