• Kan brudd på utsatt offentliggjering innebære markedsmanipulasjon? 

      Skedsmo, Steinar; Cemalovic, Adrian (Master thesis, 2023)
      denne masteroppgaven har vi ut ifra en rettsdogmatisk analyse tatt for oss problemstillingen om et brudd på utsatt offentliggjøring kan innebære markedsmanipulasjon. Problemstillingen tar utgangspunkt i to av de mest ...