• Den fysiske markedsplassen sin fremtid i Star Tour 

      Hernandez, Melissa I.; Jøraandstad, Marianne; Aase, Anette (Bachelor thesis, 2010-01-22)
      Denne oppgavebesvarelsen består av fem kapitler. I oppgavebesvarelsen har vi på vegne av Star Tour tatt for oss turoperatørenes kritiske ståsted når det gjelder den fysiske markedsplassen sin fremtid. Den første oppgavedelen ...