• Kunstig- og menneskelig intelligens i personellseleksjon 

      Levanger, Åse; Andersen, Solveig; Aam, Elisabeth Roseth (Bachelor thesis, 2018)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan populasjonen reagerer på en beslutning tatt i forbindelse med personellseleksjon. Først vil vi ta for oss relevante teorier og forskning knyttet til temaet kunstig i ...