• Earnings management og IPOs : en empirisk studie av det norske aksjemarkedet 

      Skåra, Øyvind Bjørtuft; Aabø, Leif Åge (Master thesis, 2014-02-17)
      Oppgaven tar utgangspunkt i 312 børsnoteringer (IPOs) på Oslo Børs i perioden 1995 – 2011, og undersøker hvorvidt selskapene bevisst styrer sine regnskapsmessige resultater i denne forbindelse. Selskaper som noteres på ...