• Case study - the global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Research Report;1/2010, Research report, 2010)
   MARINTEK is currently conducting a pilot project to develop a new maritime knowledge center, World Ocean Space Center, as part of the vision project "The Third Wave”. Based on this project, MARINTEK (Trondheim) has asked ...
  • Den norske finansnæringen – en vekstnæring 

   Nordkvelde, Marius; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2015, Research report, 2015)
   Norge har en relativt liten finanssektor sammenlignet med andre land. Samlede midler i banksektoren utgjør rundt 190 prosent av BNP for fastslands-Norge i 2012, betydelig mindre enn i andre sammenlignbare vesteuropeiske ...
  • Emerging Clusters in the East African Community and Mozambique 

   Nordkvelde, Marius (Research Report;2/2014, Research report, 2014)
   This report undertakes an analysis of emerging clusters in the East African Community (EAC) and Mozambique. The principal aim is to identify the key emerging clusters in this region and analyze their business environment ...
  • Endrede strukturer i byggevarehandelen 1996 - 2011 

   Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;15/2011, Research report, 2011)
   Formålet med dette notatet er å beskrive endringer i kjedestruktur for de største byggevarekjedene de siste 15 årene, samt se på noen utviklingstrekk for byggevareprodusentene som en konsekvens av denne endringen. Bakgrunnen ...
  • Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskaping 

   Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2013, Research report, 2013)
   Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39. Dette prosjektet sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på ...
  • Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing 

   Sasson, Amir; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2014, Research report, 2014)
   Rapporten ser nærmere på næringseffektene av utbyggingen av en ny E39 over Boknafjorden (Rogfast) mellom Stavanger og Haugesund området, over Bjørnafjorden mellom Stord og Bergen området, over Sognefjorden mellom Oppedal ...
  • Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? 

   Nordkvelde, Marius; Diachenko, Anton; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2013, Research report, 2013)
   Prosjektet “Kapitalforvaltning i Norge-en ny vekstnæring? ” er en videreutvikling av det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for de to prosjektene er klyngeperspektivet på næringsutvikling. ...
  • Knowledge-based Telecom Industry 

   Vinje, Villeman; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;13/2011, Research report, 2011)
   BI Norwegian School of Management is conducting a national research project entitled “A knowledge-based Norway”. Thirteen major knowledge-based industries in Norway are being analyzed under the auspices of the project. This ...
  • Norske selskapers etableringer i Afrika: Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2013, Research report, 2013)
   Forskningsprosjektet “Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika” er en videreutvikling av det omfattende forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for disse prosjektene ...
  • Offshore Oil and Gas as Industrial Driver 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2013, Research report, 2013)
   The project “Oil and gas as Industrial Driver” is a further development of professor Torger Reve’s nation-wide research project “Knowledge-based Norway” (2012). Common for the two projects is the cluster perspective on ...
  • Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs 

   Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;3/2016, Research report, 2016-12)
   Offshore rederiene har i en årrekke tatt på seg for høy gjeld i et forsøk på å holde tritt med den vedvarende økende etterspørselen på norsk sokkel. Samtidig oppstod en slags «ettbenthet» i næringen der nesten alt fokus ...
  • The Innovation Performance of the Norwegian Offshore Industry: A report for the Norwegian Oil and Gas Association 

   Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2014, Research report, 2014)
   This report particularly considers the supplier (upside) part of the offshore oil & gas industry. It appears to be as innovative as telecommunication and pharmaceutical (traditional high-tech) industries in Norway but, in ...
  • The oil price challenges: Strategic responses of the Norwegian offshore industry 

   Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Research Report;1/2016, Research report, 2016)
   The underlying idea of this research project is to analyze strategic responses of the Norwegian offshore oil and gas supplier industry to the 2014 oil price crisis and set recommendations for moving forward. Through ...