Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAsheim, Bjørn Terje
dc.date.accessioned2013-04-10T09:08:05Z
dc.date.available2013-04-10T09:08:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1500-0788 (trykt utg)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93852
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nono_NO
dc.description.abstractArtikkelen diskuterer hvilken innovasjonspolitikk som er nødvendig for å sikre nyskaping i den norske økonomien, en økonomi som er preget av en sterk spesialsiering både når det gjelder kunnskapsdannelse og utnyttelsen av den. Drøftelsen skjer på bakgrunn av en presentasjon av det norske «problemlandskap» det OECD omtaler som det norske paradoks, en gjennomgang av sentrale innovasjonspolitiske virkemidler som klynger og innovasjonssystem, og hvordan disse virkemidler brukes i norsk innovasjonspolitikk. Avslutningsvis settes denne diskusjonen inn i en nordisk sammenheng, for å se om norsk innovasjonspolitikk kan lære av innovasjonspolitikken i de andre nordiske land, i første rekkke den finske og svenske. Artikkelen viser at den norske innovasjonspolitikken frem til nå har sikret en sterk innovasjonsevne i de ledende industriklynger, men at dette på sikt kan føre til innlåsingstendenser, dvs. en manglende evne til fornyelse som resulterer i en svekket internasjonal konkurranseevne. Samtidig innebærer den sterke spesialiseringen i det norske innovasjonssystem en begrenset kapasitet til å sikre nyskaping, dvs. fremvekst av ny økonomisk virksomhet, enten relatert til dagens sterke industriklynger, eller basert på utnyttelse av ny kunnskap fra investeringer i FoU. Denne manglende nyskapingsevnen representerer den store utfordringen i norsk nærings- og innovasjonspolitikk, og krever at en forbedrer det kunnskapsgrunnlag en har om innovasjonspolitikkno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econano_NO
dc.titleDet innovative Norge: hvilken innovasjonspolitikk for nyskaping?no_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber62-71no_NO
dc.source.volume15no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue7no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel