Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFinsrud, Henrik D.
dc.contributor.authorMoen, Eli
dc.date.accessioned2012-06-26T07:19:23Z
dc.date.available2012-06-26T07:19:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1500-0788 (trykt utg)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93514
dc.descriptionVersjon i BI Brage er som publisert i tidsskriftets papirutgave. Forlagets e-utgave er tilgjengelig fra www.magma.nono_NO
dc.description.abstractHøy endringstakt og fokus på både innovasjon og kostnadseffektivisering preger den globale økonomien. Norske og nordiske bedrifter har møtt denne utfordringen med å utvikle nye organisasjonsformer med en desentralisert struktur: stadig nye oppgaver løses av skiftende team med komplementær kompetanse. Samarbeid utgjør essensen i denne organisasjonsformen som er preget av autonomi og høy læringsevne. Gjensidig avhengighet rundt oppgaveløsing framtrer som viktigere enn formell autoritet og fagdisipliner. I artikkelen beskriver forfatterne gjennom bedriftseksempler fra Kongsberg og Grenland hvordan evnen til stadig å kunne sette sammen ulik kompetanse på tvers av nivåer, organisatoriske grenser og fagdisipliner, kombinert med kundenærhet og aktiv bruk av horisontale kunnskapsnettverk utenfor bedriften, ser ut til å prege denne organisasjonstypen. Hierarki, formelle strukturer og klart definerte ansvarsområder skaper dysfunksjonell rigiditet. Felles oppgaveforståelse, kompetanse og samarbeidsevne utgjør i stedet premissene for rask problemløsning og kontinuerlig tilpassing til nye utfordringer. Dette innebærer nye roller for ledere, ansatte og tillitsvalgte. Nyere forskning viser at velferdsstatens utforming i de nordiske land er av stor betydning for lærings- og innovasjonsevnen i denne type økonomi. Forfatterne argumenter på dette grunnlag for at forståelse av ’den norske arbeidslivsmodellen’ på en tydeligere måte må inkludere både velferdssystemets utforming og det utviklingsorienterte samarbeidet mellom ledelse og ansatte på virksomhetsnivå.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherFagbokforlaget i samarbeid med Econano_NO
dc.titleSamarbeid på norsk: et konkurransefortrinn i den globaliserte økonomienno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber24-31no_NO
dc.source.volume15no_NO
dc.source.journalMagmano_NO
dc.source.issue4no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel