Show simple item record

dc.contributor.authorFurseth, Peder Inge
dc.date.accessioned2009-08-06T13:17:12Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationMagma, 12(2009)4, 45-55
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/93264
dc.description.abstractMange bedrifter øker antallet salgskanaler – spesielt tas Internett i bruk som ny salgskanal i ganske stor skala. Men Internett er ikke bare «nok en kanal » – å etablere denne salgskanalen skaper nye, spesifikke utfordringer for bedrifter som vil være markedsorientert. Vi konsentrerer oss i denne artikkelen om at salgskanalene en bedrift har, bør ha som mål at kundene får det samme inntrykket av bedriften uavhengig av hvilken salgskanal de besøker bedriften i – med andre ord at det er sømløshet mellom kanalene. Sømløshet er et begrep som bør bli mer kjent i faglitteraturen så vel som av praktikere i næringslivet. Dette begrepet har ulike sider, og vi argumenterer for at begrepet må måles ved hjelp av et bestemt sett av indikatorer. Sømløshet påvirker blant annet kundenes lojalitet til bedriften og dens kanaler. Forskningsproblemet i denne artikkelen er hvor sterk lojaliteten til nettkanalen er for ulike kundetyper, og i hvilken grad sømløshet kan forklare variasjonen i lojalitet mellom kundetypene. De kundetypene vi ser på, er singelkanalkunder og multikanalkunder. Personene som vi har hentet data fra i denne undersøkelsen, er kunder hos norske varehandelsbedrifter. Det er to bidrag i denne artikkelen. For det første presenteres mål for størrelsen på singel- og multikanalkunder og deres lojalitet til nettkanal hos bedriften de handler hos. For det andre finner vi at en økning sømløsheten mellom nettkanal og fysisk kanal øker lojaliteten til nettkanalen. Det nye ved sammenhengen mellom sømløshet og lojalitet er at vi erasjonaliserer sømløshet på fire måter, og at vi studerer den for både singel- og multikanalkunder.en
dc.format.extent347178 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherFagbokforlageten
dc.titleBetydningen av sømløshet for lojalitet til nettkanalenen
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.source.pagenumber47-55en
dc.source.volume12en
dc.source.journalMagmaen
dc.source.issue4en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record