• Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv 

   Wilberg, Erik (Journal article, 2015)
   Avisene trykt på papir har hatt en sterk nedgang i lengre tid. Men på noen områder er avisene fremdeles sterke. Det gjelder spesielt de lokale nyheter. Samtidig ser vi at avisenes lesere tar til seg de nye digitale mediene, ...
  • Er du klar for digitalisering? 

   Andersen, Espen; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er ...
  • Hva koster det å kjøpe og selge valuta? : 

   Bjønnes, Geir Høidal; Kathitziotis, Neophytos (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene ...
  • Klimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser 

   Seljom, Liselotte; Bygballe, Lena Elisabeth; Riis, Christian; Petkovic, Gordana; Berg, Hallvard (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Resultatføring av inntekter og kostnader før og etter fravalg av revisor i små AS: tyder utviklingen på økte skatteunndragelser? 

   Langli, John Christian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hvis selskaper som velger bort revisor begynner å selge svart eller kreve fradrag for fiktive eller private utgifter etter fravalget av revisor, vil de ha en lavere vekst i omsetningen eller en svakere utvikling i ...
  • Strategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen 

   Kolbjørnsrud, Vegard; Kvålshaugen, Ragnhild; Sannes, Ragnvald (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Digitalisering er på full fart inn i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Prosjektstyring, konstruksjon og byggeprosess digitaliseres og de analoge byggetegningene erstattes av interaktive, digitale modeller som kan ...