• Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? 

   Eidsvold-Tøien, Irina; Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen sammenligner håndhevingsreglene for opphavsrett (musikk, bøker, filmer etc.) i Norge, Danmark og Sverige. Regelverket er pålagt gjennom et EU-direktiv. Slik vi ser det,har Norge de minst effektive reglene. Det ...
  • Sikring av en bærekraftig kulturøkonomi, nødvendiggjør innføring av DSM-direktivet 

   Eidsvold-Tøien, Irina (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   I EØS-land som Norge har ikke nylig vedtatte EU-direktiv noen direkte virkning. Det foreslåtte Digital Singel Market-direktivet (heretter DSM),1 må gjennom en rekke vedtak i EFTA-systemet (bl.a. i EØS-komiteen og Stortinget) ...