• Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene 

      Johannessen, Jon-Arild; Olsen, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Gjennom globalisering og overgang til det vi betegner som kunnskapsøkonomien, står ledere innenfor både privat og offentlig sektor overfor en virkelighet der de gamle reseptene ikke fører til nødvendig kur. ...