BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv i dette delarkivet

Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

Vis flere