• Forbrukeres holdning til lagring av personopplysninger på nett 

   Andersen, Mari Dahl; Okkenhaug, Karianne Garmager (Bachelor thesis, 2018)
   Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse består av en innledning, teori, analyse, metode, diskusjon og konklusjon. Hovedfokuset i oppgaven har vært finne faktorer som bidrar til privatpersoners atferds- og ...
  • KUNSTIG INTELLIGENS I REKRUTTERING : Et fokus på mennesker med lettere psykiske lidelser 

   Okkenhaug, Karianne Garmager; Andersen, Mari Dahl (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikten med denne studien er å undersøke forholdet mellom mennesker og kunstig intelligens i rekruttering, knyttet til mennesker med lettere psykiske lidelser. Studien er gjennomført som et eksperiment, der respondentene ...