Now showing items 3392-3411 of 6069

  • Low-quality LMX Relationships, Leader Incivility, and Follower Responses 

   Thompson, Geir; Buch, Robert; Glasø, Lars (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The present study focus on the quality of the leader-member exchange relationship as a potential antecedent of workplace incivility. Furthermore, affective and behavioral responses of those exposed to incivility by their ...
  • Luksusmerkevarer 

   Arnestad, Marie; Øversjøen, Mia (Bachelor thesis, 2020)
   Luksuriøse merkevarer skiller seg betydelig fra andre merkevarer i markedet. Det er et interessant faktum å forske på hvorfor etterspørselen etter disse merkevarene er så høy. Vi ønsket å se på hvilke elementer forbrukerne ...
  • Lydens rolle på TikTok 

   Prestegård, Henriette Styve; Schjærven, Emilie Heen; Omsted, Carl Georg Holland (Bachelor thesis, 2023)
   Dette studiet er utarbeidet ved Handelshøyskolen BI Bergen våren 2023, og baserer seg på temaet lyd og lydeffekter på den sosiale medier plattformen TikTok. Formålet med denne oppgaven er å øke forståelsen av lydens ...
  • Lykkeland mot 2030: barrierer for en bærekraftig omstilling i statsforvaltningen 

   Hessen, Elin; Vågen, Amalie; Michelet, Hilde Helene (Master thesis, 2023)
   Både globalt og nasjonalt står vi overfor en rekke utfordringer som går på tvers av juridiske, organisatoriske og profesjonelle skillelinjer innenfor områder som fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Utfordringene er ...
  • Lykkelig som liten, hvordan kommunisere som store? 

   Olsen, Amanda; Pettersen, Fride (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Lykkelig som liten AS er en Trondheimsbasert småbedrift. Bedriften fokuserer på mor- og barn segmentet, og deres produkter er basert på økologiske og naturlige ingredienser. Gjennom denne bacheloroppgaven ved BI Trondheim ...
  • Lærebøkene i budsjettering: hvor går veien videre? 

   Berg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Temaet for denne artikkelen er hvorvidt innholdet i norske innføringsbøker i budsjettering som blir benyttet ved BI, har endret seg de siste tjue årene, slik det ville være rimelig å forvente ut fra kritikken i vitenskapelige ...
  • Læring gjennom erfaringsoverføring - metoder for effektiv gjennomføring av prosjekter 

   Høiland, Louise (Bachelor thesis, 2021)
   Metoder for læring og erfaringsoverføring har en tendens til å bli nedprioritert i prosjektarbeid. Flere prosjektorganisasjoner ser ikke nytteverdien i slike metoder, og det blir dermed ikke tilrettelagt ressurser til å ...
  • Læring og erfaringsoverføring Stavernfestivalen 

   Pham, Tuyet Thuy Vo; Nguyen, Frank (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet for denne bacheloroppgaven har vært å se på hvilke grad læring og erfaring overføres fra ett prosjekt til det neste. Som følge av dette har vi begrenset tema ned til en konkret problemstilling ”Hvordan har ...
  • Lønn som strategisk virkemiddel i kommunen 

   Jensrud, Ida (Master thesis, 2022)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er kommunenes bruk av lønn som strategisk virkemiddel, nærmere bestemt lønn som motivasjonskilde til innsats og resultatoppnåelse. Blant et utvalg av 197 medarbeidere i en norsk kommune ...
  • Lønnsomhet i næringsklynger 

   Bøhren, Øyvind; Hoseth, Fredrik; Remøy, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Vi undersøker sammenhengen mellom klyngetilhørighet, eierstruktur og lønnsomhet for ca 3 700 bedrifter i norsk offshoreleverende næring fra 2002 til 2011. Vi finner ingen sammenheng mellom lønnsomhet og klyngetilhørighet, ...
  • Lønnsomhetsanalyse for Solid Entreprenør AS 

   Eilertsen, Sindre; Vedvik, Eskil Sundklakk (Bachelor thesis, 2021)
   I denne oppgaven har vi tatt for oss en lønnsomhetsanalyse. Solid Entreprenør ønsket at vi skulle gjennomføre en utredning hvor vi så på en mulig overgang fra å investere i eget PC-utstyr til å lease med eller uten ...
  • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

   Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
   Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...
  • M&A on Scandinavian market : evidence of factors for shareholder value creation from acquirer's perspective 

   Dovgan, Viktor (Master thesis, 2017)
   The purpose of this study is comprehensive analysis of drivers of M&A performance by bidders executing acquisitions in Nordic region. Considering mixed results on acquiring companies’ value creation for shareholders in ...
  • Maarud Prosjektgull 

   Pedersen, Håvard Brudevoll; Dreierstad, Solfrid; Nisky, Pia Haugerud (Bachelor thesis, 2020)
   Fører 80 års erfaring med prosjektarbeid automatisk til en høy grad av prosjektmodenhet? Vi har gjennom vår prosjektoppgave forsket på prosjektmodenheten i Maarud. Dette har vi gjort ved hjelp av vår hovedmodell «Project ...
  • Machine Learning for prediction of grade 

   Lenæs, Anne; Means, Kenneth Myksvoll (Master thesis, 2023)
   BI Norwegian Business School (BI), one of Europe’s largest business schools, currently has an estimated budget of 125million NOK on expenses related to exams and grading in 2023. BI has set down a task force with a mission ...
  • Machine Learning: Superior to Traditional Statistical Models in Forecasting Macroeconomic Time-Series? 

   Dorenberg, Helene Sophie; Moen, Margrethe Kristine (Master thesis, 2021)
   This thesis investigates machine learning's potential to forecast the Norwegian GDP, unemployment rate, and in ation on monthly or quarterly, and annual terms. We compare machine learning techniques such as penalised ...
  • The Macroeconomic Consequences of the Green Transition 

   Kapfhammer, Felix (Series of Dissertations;, Doctoral thesis, 2023)
   Chapter 1: Climate Risk and Commodity Currencies – by Felix Kapfhammer, Vegard H. Larsen and Leif Anders Thorsrud Abstract: Climate change increases the likelihood of extreme climate- and weather-related events, but also ...
  • Macroeconomic Drivers for M&A Activity: Evidence from Norway 

   Håndstad, Håkon; Solbøe, Filip Borge (Master thesis, 2021)
   This paper investigates whether certain quantitative macroeconomic factors are drivers for takeover activity in Norway, and if so, what effects these variables have on the number of takeovers. Three macroeconomic variables ...
  • Macroeconomic effects on Private Equity funds’ exit determinations 

   Moreno, Ruben; Tronstad, Filip (Master thesis, 2022)
   This thesis studies the external and internal exit determinants of European, Canadian and American private equity funds, using a data set of 32.881 investments completed between 1990 and 2021. The most common exits are ...
  • Macroeconomic events and asset prices: Norwegian and U.S. stock market 

   Malmberg, Silje; Mathisen, Torgils Bryn (Master thesis, 2023)
   Our thesis captures the daily stock market excess returns on days when important macroeconomic news, such as FOMC announcements, PPI announcements, and employment announcements are scheduled for release. We focus on capturing ...