Now showing items 3412-3431 of 5980

  • Margaret Thatcher - den usannsynlige lederen 

   Dahl, Kjetil; Abildsnes, Ole-Reinerth Rudnick (Master thesis, 2023)
   I oppgaven har vi belyst følgende hovedproblemstilling: Hvordan bidro Margaret Thatchers vilje til makt og skapertrang til hennes suksess – og til hennes ultimate fall? Margaret Thatcher var Storbritannias første ...
  • The Marginal Value of Cash, Cash Flow Sensitivities, and Bank-Finance Shocks in Nonlisted Firms 

   Ostergaard, Charlotte; Sasson, Amir; Sørensen, Bent E. (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   We study how small firms manage cash flows by estimating cash flow sensitivities for all sources and uses of cash. Our data are Norwegian non-listed firms which can be matched to the banks they borrow from. Firms with low ...
  • Maritime fremdriftssystemer 

   Gaasland, Ida Elisabeth Uberg (Bachelor thesis, 2021)
   Ferge- og hurtigbåtsegmentet har det største utslippsreduksjonspotensialet innen skipssegmentene (KLD, 2020, s. 135), og i 2020 kom regjeringen med et krav om at alle nye fergeanbud skal forutsette lav- eller nullutslipp ...
  • Marked, profesjon, konsentrasjon 

   Rolland, Asle (Discussion Paper, Working paper, 2001)
   På grunnlag av Eierskapsutvalgets utredning ”Mangfold i media” (NOU 1995:3), samt et vedlegg av professor Helge Rønning til denne, drøftes den mulige kausalrelasjonen mellom graden av mediekonsentrasjon (årsak) og graden ...
  • Markedet og de kulturelle verdier 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2003)
   Utredningen omfatter fire kultur- eller medienæringer, “scenenæringen” (teater , opera- og ballettforestillinger og konserter), boknæringen, avis-næringen og kringkastingsnæringen. Noen av disse næringene produserer det ...
  • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

   Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
  • Markedsføring av alternativ behandling i Norge: Kjenner aktørene regelverket godt nok? 

   Leknes, Andreas Stien (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven ser jeg på i hvilken grad alternative behandlere i Norge er kjent med gjeldende lover og regelverk som omhandler markedsføring av sine behandlingstilbud til kunder. Oppgaven skal bidra til å gi ...
  • Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet: juridiske rammer 

   Viken, Monica (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Markedsføring av kjøpesentre i Norge 

   Gisholt, Odd (Journal article, 2010)
   I denne artikkelen beskriver Odd Gisholt hvordan kjøpesentre kan markedsføres, og han angir hvilke trender vi kan vente oss når det gjelder fremtidens handle- og opplevelsesmønster ved sentrene.
  • Markedsføring og delingsøkonomi: Muligheter og utfordringer 

   Iversen, Nina M.; Hem, Leif E. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Interessen for og utbredelsen av delingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye innovative aktører som utnytter delingsøkonomiens prinsipper, og som samtidig utfordrer de ...
  • Markedsføring på forbrukerens premisser? 

   Braastad, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet i forestående Bacheloroppgave i merkevarestrategi er native advertising. Hovedformålet med oppgaven er å avdekke hvordan forbrukeres erfaring knyttet til native advertising påvirker deres forutsetning for å ...
  • Markedsføring: ikke bare for de store! 

   Andreassen, Tor W. (Journal article, 2010)
   Oppsummert er markedsføring et spørsmål om tre begivenheter: tiltrekke seg de rette kundene, beholde og utvikle de rette lønnsomme kundene og forholde seg til de ulønnsomme kundene gjennom en rekke produkter eller ...
  • Markedsorientert forretningsstrategi 

   Sømme, Gaute; Komnenic, Aleksandar (Master thesis, 2022)
   Oppgaven omhandler oppstartsselskapet MooBaa AS som satser på å markedsføre, selge og levere «tingenes internett» til bøndene. Selskapet vil bruke sensorer fra Lilbit AS for å innhente data fra beitedyr. Selskapet vil ...
  • Market Discipline in the Direct Lending Space 

   Davydiuk, Tetiana; Marchuk, Tatyana; Rosen, Samuel (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Using the exclusion of business development companies (BDCs) from stock indexes, this paper studies the effectiveness of market discipline in the direct lending space. Amid share sell-offs by institutional investors, a ...
  • Market Dynamics and Strategic Interactions in the Digital Music Industry: An Examination of the Antitrust Case between Spotify and Apple 

   Bratteng, Lisa Tunås; Sæther, Henrik (Master thesis, 2023)
   The rise of digital platforms as a business model has substantially increased the growth and influence of firms. The potential market implications that follow have captured the attention of regulators globally. Our thesis ...
  • Market Efficiency and Technological Developments in the Norwegian Stock Market 

   Skaiaa, Sebastian Kleppe; Mørkøre, Magnus Nordby (Master thesis, 2019)
   In this paper, we investigate technological developments in the financial market and whether the Norwegian stock market has become more efficient. Explaining efficiency in the market, we apply a price-synchronicity ...
  • Market efficiency in the European football transfer market 

   Kroken, Christoffer; Hashi, Guleed (Master thesis, 2017)
   This dissertation studies market efficiency in the European transfer market for football. Data on player statistics and transfer fees is collected over the five most recent seasons, and covers Premier League, Bundesliga, ...
  • Market Orientation Capabilities: A Study of Learning Processes in Market-Oriented Companies 

   Silkoset, Ragnhild (Book, 2009)
   The literature operates with three perspectives on market orientation. These include market orientation as behavior (Kohli and Jaworski 1990; Narver and Slater 1990), market orientation as a unique resource (Hunt and ...
  • Market performance of Nordic initial public offerings (IPOs) and its determinants 

   Bardoff, Kristoffer; Solvik, Erik (Master thesis, 2017)
   We study the short-run stock market performance of 219 Nordic initial public offerings (IPOs) listed between 2001 and 2016 and its determinants. Short-run stock market performance is measured by the first-day market-adjusted ...
  • Market policy and destructive network effects 

   Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This paper analyses how different policy perspectives or logics regarding industry organising affect network interaction, with particular focus on how the availability of resources is organised To examine this we compare ...