Now showing items 335-354 of 6022

  • Automated Detection of Front Companies: Exploring Machine Learning Potentials and Limitations 

   Høgtun, Liam Alexander (Master thesis, 2023)
   This project is aimed at understanding the potential and limitations of modern machine learning algorithms in automatically detecting front companies. We employed predictive classification models to analyse a company's ...
  • Automated General-to-Specific (GETS) Regression Modeling and Indicator Saturation for Outliers and Structural Breaks 

   Pretis, Felix; Reade, J James; Sucarrat, Genaro (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This paper provides an overview of the R package gets, which contains facilities for automated general-to-specific (GETS) modeling of the mean and variance of a regression, and indicator saturation (IS) methods for the ...
  • Autonomous but Interdependent: The Roles of Initiated and Received Task Interdependence in Distributed Team Coordination 

   Berntzen, Marthe; Wong, Sut I (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Distributed team arrangements are becoming “the new normal”. The present study considers the evolution of electronic commerce into an area where operational interaction and coordination of work occurs when previously only ...
  • Autorisert regnskapsfører – rolle og ansvar 

   Birkeland, Kari (Chapter, 2020)
   Regnskapsførerbransjen har siden regnskapsførerloven trådte i kraft i 1993, vokst betydelig. Når det stilles krav til autorisasjon, forventes det at tjenestene som leveres, er av høy faglig kvalitet, og med det følger et ...
  • Availability Exceptions and Technology Use After-Hours and the Role of Boundary Control for Work-Life Outcomes 

   Lea, Ingrid-Alice Gudmundsen; Lassen, Karina (Master thesis, 2018)
   Advancements in communication technology have led to a more boundaryless relationship between work and non-work life for contemporary workers. Technology use after-hours proposes a flexibility-paradox, where workers ...
  • Avgiftsrettens tilknytningskrav - omsetning i og utenfor virksomhet 

   Mikelsen, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen drøfter skillet mellom omsetning i avgiftspliktig virksomhet, i unntatt virksomhet og utenfor virksomhet. Det er bare omsetning som har tilknytning til avgiftspliktig virksomhet, som kan være merverdiavgiftspliktig. ...
  • Avgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsninger 

   Narum, Karoline; Nielsen, Maria Dalen (Master thesis, 2019)
   Oppgavens formål er å redegjøre for avgiftsrettslige utfordringer knyttet til nye kontorløsninger. Dette gjør vi for å skape en bedre forståelse av regelverket og problemstillinger som møter co-workingaktører. På bakgrunn ...
  • Avisenes utvikling i et publikumsperspektiv 

   Wilberg, Erik (Journal article, 2015)
   Avisene trykt på papir har hatt en sterk nedgang i lengre tid. Men på noen områder er avisene fremdeles sterke. Det gjelder spesielt de lokale nyheter. Samtidig ser vi at avisenes lesere tar til seg de nye digitale mediene, ...
  • AØL Globale perspektiver 

   Hagen, Julie Iren (Master thesis, 2021)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på år 1921 og hvorfor Norge opplevde negativ økonomisk vekst i denne perioden. Som en forenkling til virkeligheten brukes modeller til å diskutere mulige årsaker til svingningene i ...
  • «Å feile er menneskelig, å skylde på andre er politikk», - Ivar Wallensteen - : Grunnberøring i organisatorisk kontekst 

   Neverdal, Ørjan (Master thesis, 2017)
   Sjøforsvaret er en organisasjon som daglig gjennomfører risikofylte operasjoner for å kunne fungere i en krigssituasjon. De benytter avansert teknologi i samspill med mennesker og er avhengige av en robust og pålitelig ...
  • B2C Disengagement on social media 

   Bakken, Hilde Sæstad; Danell, Josefine Anna (Master thesis, 2023)
   Social media has become a present part of modern life, connecting billions of people worldwide. Moreover, platforms like Facebook, Instagram, and LinkedIn have become crucial for businesses to reach and engage with consumers, ...
  • Bachelor - merkevarebygging med en bærekraftig tilnærming 

   Gevelt, Simon; Wold, Elle Louise (Bachelor thesis, 2023)
   Vår bacheloroppgave er utarbeidet våren 2023 ved Handelshøyskolen BI og baserer seg på temaet merkevarebygging med fokus på en bærekraftig tilnærming. Studien bygger på merkevarebygging for Amundsen Sports, som har hatt ...
  • Bachelor 2019 

   Ulstad, Mari Mobæk; Larsen, Charlotte (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med vår oppgave er å undersøke hvordan moralsk ansvar oppfattes i en situasjon der kunstig intelligens blir benyttet. Vi vil først ta for oss relevante teorier og forskning rundt temaene kunstig intelligens ...
  • Bachelor i Prosjektledelse 

   Woll, Johanne Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Jeg har gjennom vinteren og våren 2016 fått lov å følge prosjektet ”Oslo kulturnatt”. Dette er et årlig arrangement i regi av kulturetaten i Oslo kommune, og dette er Norges største endagsfestival med flere enn 170 ...
  • Bachelor thesis 

   Sandve, Sondre Bore; Hansen, Alexander Lundekvam; Tarberg, Even (Bachelor thesis, 2019)
   The notion of cross-organizational collaboration has started to play a central role in the global business world since the start of the 21st century. It is important for organizations within business clusters to establish ...
  • Bacheloropggave i Human Resource Management 

   Høeg, Anders; Ali, Abdimajib Abdirisak; Phung, Anna Nguyen (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikten med denne oppgaven var å undersøke om lang ledererfaring kan erstatte relevant utdanning i store bedrifter. I oppgaven har vi sett nærmere på effekter og konsekvenser av ulike lederstiler og hvorledes de var ...
  • Bacheloroppgave 

   Galta, Malin; Sørbø, Amanda Eide; Styrvold, Kristin (Bachelor thesis, 2019)
   Oppgaven tar for seg tematikken kunstig intelligens, videre vil vi kun benytte oss av forkortelsen KI. Besvarelsen er basert på menneskers vurdering av musikk komponert av KI. For å se nærmere på hvilke meninger mennesker ...
  • Bacheloroppgave - Human Resource Management 

   Bang, Vilde; Rosenberg, Anna (Bachelor thesis, 2020)
   Formålet med denne bacheloroppgaven har vært å undersøke hvor høy validitet og reliabilitet gamification har i seleksjon. I tillegg har vi sett på hvorvidt gamification kan oppleves som et rettferdig testverktøy. Vi har ...
  • Bacheloroppgave - Key Account Management 

   Pedersen, Helene; Laiourate, Amir Bergheim; Foss, Jonas (Bachelor thesis, 2023)
   I denne bacheloroppgaven har vi valgt å ta for oss emne Key Account Management og hvordan det kan være med på å skape merverdi til bedriftens viktigste kunder. Vi har samarbeidet med Amedia, hvor vi har tatt utgangspunkt ...
  • Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management 

   Egge, Håkon Edland (Bachelor thesis, 2016)
   Denne besvarelsen er skrevet i samarbeid med WilNor Governmental Services i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA som avsluttende oppgave i BST – 1704 Logistikkledelse. Hensikten med oppgaven har vært å gjøre en jobb for ...