Now showing items 3098-3117 of 4397

  • Prosjektavslutning med fokus på gevistrealisering 

   Barladian, Natalia; Trondseth, Line; Sjern, Karianne (Bachelor thesis, 2012-10-18)
   I denne oppgaven presenterer vi hvordan Aqua Gens prosjekt «maskinsyn» ivaretok gevinstrealiseringen gjennom hele prosjektets livssyklus. Aqua Gen AS holder til på pirsenteret i Trondheim, de driver med forskning og ...
  • Prosjektet som en temporær organisasjon 

   Andersen, Erling S. (Peer reviewed; Journal article, 2010)
   Et prosjekt kan ses på som en temporær organisasjon. Prosjekteieren er den som på vegne av basisorganisasjonen er ansvarlig for prosjektet. Prosjekteieren vedtar hva prosjektets oppdrag skal omfatte, og ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Haugen, Christer; Midtlyng, Marthe; Raphaug, Kjell Ove (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Oras AS (heretter Oras) er en landsdekkende VVS-entreprenør som leverer komplette løsninger innen vann, energi og klima. De opererer i hovedsak på bedriftsmarkedet hvor prosjektarbeidsformen utgjør tyngden av deres oppdrag. ...
  • Prosjektets livssyklus 

   Elven, Asgeir (Bachelor thesis, 2012-03-07)
   Ulvstubakken er delprosjekt 1 av i alt 16 delprosjekter på Fv. 714 gjennom kommunene Orkdal og Snillfjord og ut til øykommunene Hitra og Frøya. Ulvstubakken ble prioritert som den verste strekningen og det ble bestemt at ...
  • Prosjektgjennomføring av Pharmaq Viral antigen Manufacturing 

   Kallevik, Ingrid Sophie (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven er omhandler Pharmaqs prosjekt ”Viral antigen Manufacturing” (heretter omtalt som PVM). Prosjektet befinner seg nå i idriftsettelsesfasen. Jeg har i forarbeidet med prosjektoppgaven og i samarbeid med ...
  • Prosjektledelse i CleanTech Mid-Norway 

   Jakobsen, Christian Røst; Hembre, Peder; Eliassen, Jens (Bachelor thesis, 2010-01-25)
   CleanTech Mid-Norway er en nylig stiftet miljøteknologisk nettverksforening, som har som visjon å øke medlemsbedriftenes potensial i et nasjonalt og internasjonalt marked samtidig som det bidrar til løsninger for globale ...
  • Prosjektledelse i Synnøve Finden 

   Sandnes, Silje Klev; Skogstad, Lise (Bachelor thesis, 2013-12-18)
   Synnøve Finden er en norsk næringsmiddelprodusent som har meieri i Alvdal og i Namsos. De har som visjon at Synnøve Findens produkter skal gi matglede. I denne bacheloroppgaven valgte vi å ta for oss et prosjekt som ...
  • Prosjektleder eller Supermann : Hvordan ble endringsprosjektet ledet i henhold til Kompassteorien? 

   Rygh, Inger Reistad; Hjelde, Jon Olav; Lium, Steinar (Bachelor thesis, 2010-02-04)
   Oppgaven tar for seg et reelt prosjekt, et forprosjekt til en endringsleveranse som er gjennomført og kategorisert som et pso-prosjekt. I pso-prosjektet er det lagt størst vekt på P (personal) og O (organisasjon). Probl ...
  • Prosjektlederens åtte bud 

   Kalland, Anja Hegle; Kvaale, Kamilla Lian; Grønnesby, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven har vi betraktet Grilstad Marinas byggeprosjekt Fjordhagen. Prosjektet består av to byggetrinn, og vi har valgt å fokusere på byggetrinn 2. Prosjektet styres av to prosjektledere. Oppgavens tema ...
  • Prosjektlederens etiske dilemmaer 

   Hanson, Toril (Bachelor thesis, 2010-10-14)
   Denne oppgaven handler om forholdet mellom etikk og prosjektledelse. Utgangspunktet var en undring over at næringslivsetikk var lite nevnt i pensumlitteraturen, selv om det er høyaktuelt i dagens mediebilde. På bakgrunn ...
  • Prosjektmodning i New Energy Solutions 

   Holtskog, Bjørnar Schønning; Bøckmann, Bertil Mathias (Bachelor thesis, 2017)
   Hva skjer når man blander den største bedriften i Norge og teoriene til en av de mest anerkjente teoretikerne bak prosjektfaget? Vår oppgave fokuserer på den fornybare avdelingen til Statoil, New Energy Solutions. Gjennom ...
  • Prosjektoppgave i Human Resource Management 

   Høyum, Connie Helen; Strømberg Killi, Celine (Master thesis, 2017)
   I oppgaven forsker vi på hvorvidt selvbestemmelsesteori stemmer overens med arbeidshverdagen slik de ansatte selv opplever den i en kunnskapsbedrift for mat og drikke. Vi har sett på mønstre og individuelle forskjeller ...
  • Prosjektoppgave i identitet og merkevarebygging 

   Sand, Christopher; Nessa, Dan Joakim Ask (Master thesis, 2017)
   Merkevarer har stor betydning for vår tids forbruksmønster, og ikke minst kultur. Enten man liker SAS eller ei, kommer man ikke utenom SAS når man snakker om Skandinavisk luftfart. For noen er SAS gjenstand for forakt ...
  • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

   Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
  • Prosjektstyring i Alstad Maskinbedrift AS 

   Alstad, Katrine Sivertsen; Brøseth, Martin; Chanont Bjerkvik, Thommas Ahtit (Bachelor thesis, 2014-09-10)
   Denne bacheloroppgaven handler om entreprenørvirksomheten Alstad Maskinbedrift AS. Bedriften ble stiftet i 1984 i Bodø, og har hatt en organisk vekst som i dag utgjør en mellomstor bedrift med 22 ansatte. Alstad Maskin ...
  • Prososial motivasjon og kama muta 

   Melkevik, Mathilde Fagertun; Gjernes, Sanne Ødegård; Olaussen, Miriam (Bachelor thesis, 2020)
   I dette studiet har vi sett nærmere på om følelsen av å bli oppløftet og rørt kan påvirke mennesker til å gjøre noe godt for andre, på eget initiativ. Slik atferd er drevet av prososial motivasjon. Utgangspunktet for ...
  • Prosperous Micromanagement : A qualitative study of leadership behaviour in light performing retail stores 

   Bergstrøm, Petter; Raknes, Lars Peter (Master thesis, 2016)
   In response to the negativity surrounding micromanagement, we aim to research and show that micromanagement is not a one-sided evil, as it is viewed in today’s literature. We will explore and compare three different ...
  • Prosperous Micromanagement ; A qualitative study of leadership behaviour in high performing retail stores 

   Bergstrøm, Petter; Raknes, Lars Peter (Master thesis, 2016)
   In response to the negativity surrounding micromanagement, we aim to research and show that micromanagement is not a one-sided evil, as it is viewed in today’s literature. We will explore and compare three different ...
  • Prøvesvar: Digitale innbyggertjenester - spesialhelsetjenesten, DIS 

   Jøsendal, Amalie Henriette Finrud; Monika, Zvirblyte (Bachelor thesis, 2020)
   Vår bacheloroppgave tar utgangspunkt i et tverrfaglig og komplekst delprosjekt, Prøvesvar. I prosjektet skal en helsetjeneste utvikles i form av et digitalt verktøy for læring og forståelse av prøvesvarets betydning. ...