Show simple item record

dc.contributor.authorHoløs, Madelén Moum
dc.contributor.authorSkjæveland, Marius
dc.date.accessioned2023-10-11T09:08:28Z
dc.date.available2023-10-11T09:08:28Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3095726
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDet har de siste årene vært et større fokus på ambassadørmarkedsføring innen netthandel, hvor flere digitale merkevarer har slengt seg på trenden for å skape mer autentiske relasjoner med sine kunder. Ambassadørmarkedsføring har blitt en digitalisert form for “word of mouth”, hvor bedriften håndplukker sine allerede fornøyde opinionsledere til å markedsføre deres merkevare ut til sin følgerbase. Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan ambassadørmarkedsføringen faktisk påvirker merkeverdien til nettbutikker. Innen merkeverdi har vi avgrenset det til et fokus på kundenes bevissthet, som en konsekvens av markedsføringsprogrammet i merkeverdikjeden. Problemstillingen for oppgaven er som følger: “Hvordan påvirker ambassadørmarkedsføring nettbutikkers merkeverdi?” Vi har tatt i bruk tidligere forskning om ambassadørmarkedsføring og teorier tilknyttet merkeverdikjeden som vår hovedmodell. Med et fokus på kundenes bevissthet innen merkeverdi, har vi anvendt merkepyramiden. Stegene i merkepyramiden har vært fundamentet i vår hypotesetesting og drøftelse av funnene. Vi kom frem til fem hypoteser som oppsummerer innholdet i pyramiden sett opp mot nettbutikkers ambassadørmarkedsføring. H1 omhandler valg av nettbutikk med ambassadørmarkedsføring. H2 handler om forenklet informasjonsbehandling. H3: tar for seg positiv effekt på kundetilfredshet. H4: handler om påvirkning og vaneløkke (kundeforhold). H5: handler om høy troverdighet og redusert risiko. Hensikten er at hypotesene skal besvare forskningsspørsmålene og formålet med oppgaven. Vi samlet inn kvalitative data ved hjelp av dybdeintervjuer, og benyttet kvantitativ metode til å samle inn data fra et bekvemmelighetsutvalg. Ved bruk av Nettskjema utviklet vi en spørreundersøkelse som ble delt på Facebook, Instagram og Snapchat via våre private kontoer. Etterfulgt av datainnsamlingen har vi tatt i bruk JMP for å analysere og teste hypotesene for å vurdere ambassadørmarkedsførings påvirkning på nettbutikkers merkeverdi. Avslutningsvis drøftet vi funnene opp mot forskningsspørsmålene, og konkluderte med at investering i ambassadørmarkedsføring gir et negativt resultat i kundenes bevissthet, samtidig gir en konsekvens av negativ påvirkning på nettbutikkers merkeverdi.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.titleHvordan påvirker ambassadørmarkedsføring nettbutikkers merkeverdi?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record