Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAarnes, Elise Christin
dc.contributor.authorAndersen, Tuva
dc.date.accessioned2023-09-26T13:24:01Z
dc.date.available2023-09-26T13:24:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3092105
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDe to store miljøutfordringene vi står overfor i dagens verden er begrensning av klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Vindkraft spiller en sentral rolle i begge aspektene, der miljøhensyn kommer i konflikt. Som en konsekvens av dette har Norge i de siste årene opplevd økt utbygging av vindkraftverk, og denne trenden fortsetter. Et av de sentrale spørsmålene knyttet til utbyggingen av vindkraftverk, både på land og på havet, er relatert til kostnader og om vindkraft kan betraktes som en kostnadseffektiv fornybar energikilde. Dette er grunnen til at vi i denne oppgaven har valgt følgende problemstilling: Hva er langsiktig marginalkostnad (Levelized cost of Energy - LCOE) for norske landbaserte vindkraftverk sammenlignet med havbaserte vindkraftverk? Og kan vindkraft på land ansees som en kostnadseffektiv fornybar energikilde? For å undersøke dette, har vi gjennomført en komparativ casestudie med kvalitativ tilnærming av fire vindkraftverk som har blitt tildelt konsesjon i perioden mellom 2012 og 2018. I samarbeid med Norsk Vind AS har vi fått tilgang til kostnadsdata som vi har anvendt i våre beregninger av LCOE. Det er viktig å merke seg at det er gjort avgrensninger i våre utregninger og fokuserer på en utvalgt periode, for å sikre et best mulig sammenligningsgrunnlag. Vi har videre valgt å inkludere en sensitivitetsanalyse for å undersøke følsomheten i våre funn. Våre funn viser at landbasert vindkraft kan ansees å være en kostnadseffektiv fornybar energikilde. Landbasert vindkraft er per dags dato mer kostnadseffektivt enn havbasert vindkraft, men det er ikke unaturlig å anta at dette vil endre seg i fremtiden. Etter å ha sett disse resultatene sammenlignet med tidligere forskning, har vi kommet frem til at våre tall og funn er generaliserbare og vil være representative for andre vindkraftverk i Norge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleAnalyse av kostnadseffektiviteten til vindkraftverk på landen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel