Show simple item record

dc.contributor.authorLystrup-Lydersen, Agathe
dc.contributor.authorSel, Ingrid Marie
dc.contributor.authorGuin Tjetland, Tonje
dc.date.accessioned2023-09-26T13:06:16Z
dc.date.available2023-09-26T13:06:16Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3092099
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractFormålet med studien er å bidra til økt innsikt i hvorvidt det er lønnsomt å investere i selskaper som implementerer bærekraftige initiativer i sin drift. Klimautfordringene verden står overfor i dag har fått økt betydning i næringslivet, og det blir stadig satt større krav til at aktørene tar ansvar for sine mer eller mindre bærekraftige fotavtrykk. Samtidig vil påvirkningen til store investeringsselskaper kunne gjøre en betydelig forskjell i samfunnet. Dette innebærer å sette krav, og å gjennomføre egne bærekraftige initiativer. Statens pensjonsfond utland er et av verdens største investeringsfond, og dermed en betydelig aktør innen global investering. De står i dag overfor et enormt press for å vurdere bærekraftige investeringsstrategier. Studien vil med dette undersøke sammenhengen mellom bærekraftig investering og finansiell prestasjon, med utgangspunkt i investeringer gjort av Statens pensjonsfond utland. Oppgaven benytter i fondets 100 største investeringer, og er avgrenset til perioden fra 2013 til 2021. For å teste effekten benyttes det en multippel regresjonsanalyse i programvaren STATA, hvor selskapenes bærekraftige score settes opp mot deres mål på totalkapitalrentabilitet og pris over bokført verdi. Dette innebærer at analysen vil teste to hypoteser, en for hver av de avhengige variablene. Resultatene av analysen viser manglende bevis som støtter en påviselig sammenheng mellom bærekraftig investering og lønnsomhet. Dette kan skyldes svakheter ved både datasettet og analysen, eller at det faktisk ikke er økonomisk gunstig å investere og drive bærekraftig. Selv om denne studien ikke viser en positiv sammenheng mellom bærekraftig investering og finansielle prestasjoner, bidrar den til den pågående debatten rundt emnet. Problemstillingen har vært studert og forsket på i lang tid, og det er stor uenighet i saken. Flere tidligere studier indikerer at selskaper med bærekraftige praksiser kan oppnå bedre finansielle resultater på lang sikt. Dette kan skyldes faktorer som bedre risikostyring, tiltrekning av investorer med bærekraftige preferanser og tilpasningsevne til markedsforhold og reguleringer. Imidlertid eksisterer det motstridende resultater fra forskningsstudier og synspunkter rundt lønnsomheten til investeringer gjort av og i bærekraftige selskaper, slik som denne studien. Dette gjør emnet til gjenstand for videre forskning og debatt.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleEr det lønnsomt å investere i bærekraftige selskaper?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record