Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStørdal, Amalie Stokken
dc.contributor.authorSkagen, Anna Eline Flø
dc.date.accessioned2023-09-22T11:06:50Z
dc.date.available2023-09-22T11:06:50Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091334
dc.descriptionBachelorstudiet i Digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring og baserer seg på den stadige endringen i markedsføring på sosiale medier hvor produktanbefalinger på plattformen TikTok er en økende trend. Studien bygger videre på forskningsmetodene presentert av Yuksel (2016) og Firat (2019). Formålet med denne studien var å kartlegge hvilke faktorer ved en produktanbefaling på TikTok som har direkte påvirkning på kjøpsintensjonen, og om det er noen forskjeller knyttet til kjønn. Basert på dette ble følgende problemstilling utformet; Hvilke faktorer ved en produktanbefaling på TikTok har positiv effekt på kjøpsintensjonen hos forbrukerne, og er det noen forskjeller ved kjønn? I tillegg til å undersøke faktorer opp mot kjøpsintensjon, ville vi også vurdere om de har en positiv effekt på opplevd nytteverdi. Studien er basert på et teoretisk rammeverk som inkluderer seks hypoteser, der faktorene tilfredshet, informativitet, opplevde videoegenskaper, antall likeklikk og kommentarer, samt underholdning/trender blir målt opp mot kjøpsintensjon (og nytteverdi). Det ble benyttet relevante teorier og tilgjengelig forskning knyttet til temaet, deriblant teori knyttet til The Theory og Reasoned Action (TRA) Model, generelt om TikTok som sosiale medieplattform og produktanbefalinger, samt tidligere forskning vedrørende de ulike faktorene. Studiens metodiske tilnærming bygger på data samlet inn via en kvantitativ undersøkelse, hvor vi anvendte validerte spørsmål fra tidligere studier. Spørreundersøkelsen ble analysert i JMP, hvor vi foretok deskriptiv statistikk, faktoranalyse, multippel regresjonsanalyser og t-tester for å besvare problemstillingen. Drøftingen av resultatene avdekket at noen av våre funn er i strid med tidligere forskning. Våre funn indikerte at det er en signifikant sammenheng mellom informativitet, opplevde videoegenskaper og delvis tilfredshet i forhold til kjøpsintensjon. Videre viste resultatene at nytteverdi har en signifikant sammenheng med informativitet, antall likerklikk og kommentarer, samt delvis underholdning og trender. Vi fant også at opplevd nytteverdi har en positiv sammenheng med kjøpsintensjon. Til slutt fant vi at faktorene blir vektlagt forskjellig mellom kjønn, med unntak av antall likerklikk og kommentarer hvor vi ikke fant noen forskjeller. På bakgrunn av dette konkluderer vi med at disse faktorene er viktige for markedsførere og bedrifter som er interessert i å utnytte potensialet til TikTok som et markedsførings- og salgsverktøy.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigitalen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.titleEffekten av TikTok-anbefalinger på forbrukernes kjøpsintensjon: En studie om faktorer og kjønnsforskjelleren_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel