Show simple item record

dc.contributor.authorHjorth, Camilla Tranås
dc.contributor.authorVethe, Lone Heggtveit
dc.contributor.authorSkagefoss, Rikke
dc.date.accessioned2023-09-22T07:40:34Z
dc.date.available2023-09-22T07:40:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3091261
dc.descriptionBachelorstudiet i Digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractFremveksten av vertikalt videoinnhold på sosiale medier skaper behov for ny innsikt om sensorisk markedsføring. Likevel vet vi i dag svært lite om hvordan lyden på audiovisuelle plattformer påvirker forbrukere. Denne besvarelsen vil derfor se på bruk av auditive virkemidler på Instagram, og hvordan holdninger og kjøpsintensjon kan påvirkes av disse. Oppgavens problemstilling er dermed utformet slik:Hvilken effekt har ulike auditive virkemidler på holdninger og kjøpsintensjon på Instagram? For å belyse problemstillingen har vi benyttet oss av kvalitative og kvantitative teknikker. Vi gjennomførte to fokusgruppeintervjuer for å kartlegge Instagram-brukeres behov og tanker rundt temaet. På denne måten kunne vi definere hypoteser og variabler for det videre arbeidet. Tyngdepunktet i analysen vil likevel basere seg på en kvantitativ datainnsamling. Her gjennomførte vi et ekte eksperiment for å i størst grad kunne isolere lydens eventuelle effekter. Eksperimentet hadde et pretest-/posttestdesign, for å måle både før og etter stimuli, samt sammenligne på tvers av gruppene. Dette i håp om å finne kausale sammenhenger. Oppgaven tar i hovedsak for seg tre auditive virkemidler: stemme, musikk og jingles. Gjennom våre hovedhypoteser, vil vi teste effekten av disse opp mot holdning, kjøpsintensjon og evaluering av lyd. I tillegg ser vi på noen andre aspekter ved auditiv markedsføring på Instagram, som supplerer hovedhypotesene. Funnene vi har kommet frem til i denne studien indikerer at auditive virkemidler kan ha effekter på både holdning og kjøpsintensjon. Samtidig vil anbefalte virkemidler avhenge av hvilken effekt man ønsker å oppnå. En viktig tendens som preger funnene for konkrete virkemidler, er at stemme-lyd hadde en positiv effekt på flere av våre viktigste måleparametere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigitalen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.titleEffekten av auditive virkemidler på Instagramen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record