Show simple item record

dc.contributor.authorHamilton, Thanushika Therese
dc.contributor.authorJensen, Johanne Søgnen
dc.date.accessioned2023-09-14T07:21:43Z
dc.date.available2023-09-14T07:21:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089328
dc.descriptionBachelorstudiet i Digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2023en_US
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven skal undersøke hvordan sosiale medier har påvirket debatten om en samtykkelov i Norge. Formålet med forskningen er å få bedre forståelse av hvordan debatter arter seg i sosiale medier, og hvordan forbrukere påvirkes av digital eksponering ved politisk innhold. Grunnet omfanget av bacheloroppgaven velges det å spisse problemstillingen mot en enkel sak. Den valgte saken og formålet har dannet grunnlaget for den aktuelle problemstillingen; I hvilken grad har sosiale medier påvirket forslag til lovendring i debatten om samtykkelov? Aalen og Iversen (2021), har skapt et teoretisk rammeverk som bidrar til forståelse av sosiale mediers effekt på samfunnet. Teoriene som presenteres i boken er også viktige for å belyse problemstillingen. De relevante teoriene fra boken benyttes til å fremstille og implementere kvalitativ og kvantitativ metode i oppgaven. Den kvalitative analysen er basert på intervjuer med seks informanter, hvor informantene har blitt kategorisert som; aktivister, politikere og kommunikasjonseksperter. Med innsikt fra dybdeintervjuene ble det også valgt en kvantitativ tilnærming til videre forskning. 209 respondenter gjennomførte en spørreundersøkelse, hvor formålet var å se sammenhengen mellom alminnelige borgeres mening om egen atferd, og funn fra dybdeintervjuene. Dataen fra spørreundersøkelsen er blitt brukt til å gjennomføre en deskriptiv analyse. Funn fra den kvalitative og kvantitative metoden satt sammen med det teoretiske rammeverket, viser at sosiale medier er integrert i samfunnet på en måte som gjør det vanskelig å isolere mediet fra andre massemedier. Vi konkluderer dermed med at de ulike mediene og fysiske interaksjonene satt sammen har et potensial til å skape påvirkning. En kan si at sosiale medier har vært en bidragsyter gjennom eksponering av innhold knyttet til en samtykkelov.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigitalen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.titleSosiale mediers påvirkning på forslaget til lovendring i debatten om samtykkeloven_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record