Show simple item record

dc.contributor.authorNesset, Nora Johanne Bøyesen
dc.contributor.authorSundgot, Isabella Chemmai
dc.contributor.authorKarlsen, Karoline Liljedahl
dc.date.accessioned2022-10-28T09:21:39Z
dc.date.available2022-10-28T09:21:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028800
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDette studiet er blitt utarbeidet med et eksplorerende og deskriptivt undersøkelsesdesign, og er inndelt i syv hoveddeler som først presenterer utarbeidet problemstilling, som videre underbygges av relevant teori og forskning. Bacheloroppgaven er inspirert av forskningsartikkelen Millennials Use of Social Media in Product Innovation Purchasing Process utarbeidet av Kijek, Angowski, og Skrzypek, som omfatter unge forbrukeres anvendelse av SoMe fungerende som informasjonskanal før kjøp av produktinnovasjoner. Videre har vi også hentet inspirasjon fra ytterligere studier, forskning og teori. Sammen er disse lagt til grunn for vår studie. Oppgaven utforsker hvordan elektronisk vareprat i sosiale medier positivt kan påvirke adopsjonsprosessen til en produktinnovasjon. Elektronisk vareprat, heretter også eWOM, er en sentral bidragsyter til spredd informasjon fra ulike brukere. Studiet tar for seg et variert mangfold av teorier og modeller som anvendes særlig gjennom et teoretisk rammeverk. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt eWOM har en positiv påvirkning til adopsjon ved en produktinnovasjon hos forbrukeren, samt skape forståelse av hvordan dette eventuelt oppstår. Analysen er både kvalitativ og kvantitativ. Bakgrunnen for denne beslutningen bunner ut i et ønske om å skape en bredere forståelse av hva vi forsker på og gå mer inn i dybden. Forskningsdesignene som er valgt, og som videre skal benyttes i dette studiet, er eksplorerende og deskriptivt design. Funnene fra spørreundersøkelsen og dybdeintervjuene vil presenteres, før hypotesene testes i analysedelen. Videre vil funnene analyseres både deskriptivt og gjennom det statistiske analyseprogrammet SAS JMP. Dette vil analyseres ved bruk av t-test, Pearson koeffisientanalyse og Spearman`s korrelasjonsanalyse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføring markedsføringsledelseen_US
dc.titleHvordan eWOM i sosiale medier positivt kan påvirke adopsjonsprosessen til en produktinnovasjonen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record