Show simple item record

dc.contributor.authorPena, Nicolas Falck
dc.date.accessioned2022-10-26T11:36:26Z
dc.date.available2022-10-26T11:36:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3028420
dc.descriptionBacheloroppgave i Digital kommunikasjon og markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg problemstillingen: «Hvilken innvirkning har utviklingen av blokkjede-teknologi for makten Facebook/Meta innehar, sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser?». Problemstillingen avgrenser fokus mot Facebook sin nye lansering av Meta, og utvikling av nye konkurranseforhold. Formålet med denne rapporten er å vurdere hvorvidt blokkjede-teknologiske konkurrenter vil være truende for Facebook sin eksisterende maktposisjon. Oppgaven består av et eksplorativt design basert på tidligere forskning utført av Ragnhild Silkoset (2021), «Kunders deling av digitale atferdsdata». Forskningsrapporten studerer maktforholdene mellom kunder og store aktører som Facebook, Amazon, og Google, i forbindelse med eierskap, salg og deling av personlig atferdsdata. Studiet til Silkoset studerer forbrukers villighet til å dele personlig data. Denne oppgaven studerer derimot hvordan maktposisjonen til Facebook blir truet, basert på holdninger og preferanser til variablene: dataovervåkning, tillit og eierskap & stemmerett. Analysene i teksten baseres på en kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode, ved hjelp av en spørreundersøkelse og 6 dybdeintervjuer. I begge forskningsmetodene tilføyes informasjonsstimuli rundt dataovervåkning for å studere før og etter-effekt. Ettersom temaet i oppgaven enda er under utvikling, er kombinasjonen av kvantitativ og kvalitativ data gunstig for å opparbeide en bredere forståelse. For å besvare problemstillingen ble følgende analyser tatt i bruk: Anova-analyse A, Anova-analyse B, regresjonsanalyse, og tolkning av dybdeintervjuer. Effekt på stimuli viste en tydelig korrelasjon mellom økt kunnskap og negativ holdning til deltakelse i Meta. Basert på analysene er konklusjonen at blokkjede-teknologi utfordrer makten Facebook/Meta innehar sett i lys av forbrukere sine holdninger og preferanser. Forbrukere verdsetter nemlig aktører som forsikrer deres privatliv, gir eierskap, og beskytter deres personlig data ved deltakelse i tredimensjonale metavers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigital kommunikasjon markedsføringen_US
dc.titleFacebook truet av transformativ teknologien_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record