Show simple item record

dc.contributor.authorHansen, Wanja
dc.contributor.authorRemme, Martine Karoline
dc.contributor.authorRoppen, Astrid Oline
dc.date.accessioned2022-10-24T11:58:22Z
dc.date.available2022-10-24T11:58:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027930
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractSom følge av globalisering og en økende temperatur på jorden, er det blitt et større fokus på bærekraft. Fra selskapenes side, handler bærekraft også om rennomé og å ha et godt omdømme. Det er derfor interessant å se på hvorvidt ulike initiativer faktisk har innvirkning på virksomhetenes miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. For å undersøke virkningen av FNs bærekraftsmål, tar denne oppgaven for seg følgende problemstilling: “Har innføringen av FNs bærekraftsmål endret kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene til norske energikrevende produsenter og i transportbransjen?” Oppgavens problemstilling er forsøkt svart på ved å ta for seg en kvalitativ dokumentanalyse av årsrapportene til 20 store, norske foretak, definert ut fra Regnskapsloven §1-5.Foretakene er likt fordelt mellom produsent- og transportbransjen, da begge er to energikrevende bransjer som påfører samfunnet betraktelige bærekraftige utfordringer. I utvelgelsen av dokumenttype ble dokumentets formål, hvor det var hentet fra og hvem som skrev det hensyntatt. Store foretak må følge de samme kriteriene til rapportering i årsrapportene etter Regnskapslovens §3-3c, samt at det har som formål å opplyse om bedriftens aktiviteter. Som et resultat av det, har virksomhetenes årsrapporter blitt benyttet i dokumentanalysen. Det er blitt innhentet sekundærdata i form av relevante teorier og definisjoner for å gi problemstillingen nødvendig tyngde til å kunne forme en konklusjon. Videre er det utarbeidet ulike krav og kriterier for å konsekvent kunne skille rapportene fra hverandre. Disse går fra 0-3 hvor 3 indikerer fullstendig rapportering og 0 er ingen funn. Med begrunnelse i utført dokumentanalyse og dens utvalg, ble det konkludert med at samtlige bedrifter har bedret kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene, med unntak av to selskaper. Det er imidlertid viktig å være belyst om ulike forhold som kan ha hatt innvirkning på resultatet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomi administrasjonen_US
dc.titleHar innføringen av FNs bærekraftmål endret kvaliteten på rapporteringen i årsrapportene hos norske energikrevende produsenter og i transportbransjen?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record