Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSollund, Karoline Strøm
dc.contributor.authorHamran, Ingeborg
dc.contributor.authorHafzi, Benjamin
dc.date.accessioned2022-10-21T11:53:22Z
dc.date.available2022-10-21T11:53:22Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3027579
dc.descriptionBacheloroppgave i Digital markedsføring fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractBacheloren er skrevet i forbindelse med fordypning i digital markedsføring, og baserer seg på den store endringen i markedsføring på sosiale medier hvor vi har blitt preget av et skifte i retning influencer marketing. Studien bygger videre på Lou og Yuan (2019) sin forskningsmodell, hvor vi valgte å implementere Donald Horton og Richard Wohl sin teori om parasosiale interaksjoner og relasjoner (PSI). Denne studien har som formål å forklare hvilke av de gitte egenskapene ved en influencer som har direkte påvirkning på kjøpsintensjon, og dermed forsøke å besvare problemstillingen; hvilke egenskaper ved en influencer har positiv effekt på kjøpsintensjonen hos forbrukerne? Det teoretiske rammeverket danner grunnlag for fem hypoteser, hvor egenskapene som måles opp mot kjøpsintensjon er ekspertise, troverdighet, likhet, holdning, relasjon og interaksjon. Studiens metodiske tilnærming bygger på data samlet inn via to kvantitative undersøkelser, hvor vi har anvendt pre validerte spørsmålsbatteri. Undersøkelsene tar utgangspunkt i to ulike annonser publisert av påvirkerne @Snillegucci og @Sultnegutter på Instagram for merkevaren Oda. Dette ble gjort for å konstruere et stimuli, hvor resultatet fra undersøkelsen senere ble slått sammen. Dette var essensielt da det utelukket risikoen for at et av innleggene kanskje ikke fungerte optimalt, eventuelt at enkelte respondenter kunne ha sterke holdninger knyttet til personen(e). I tillegg bidrar det med å gi oss et mer pålitelig og robust resultat. Som følge av innledende analyser, ble hypotese 5 for variabelen relasjon og interaksjon ekskludert fra videre analyse. Dette skyldes liten grad av reliabilitet hos påstandene for interaksjon. Det blir dermed konstruert en ny hypotese som kun tar for seg begrepet relasjon. Det kommer frem under drøftelsen av resultatene at deler av våre funn strider mot forskning som er gjort tidligere. Studien finner signifikant støtte for at det eksisterer en sammenheng mellom ekspertise, troverdighet og likhet opp mot kjøpsintensjon. På grunnlag av dette konkluderer vi med at disse egenskapene er viktig å vektlegge dersom merkevarer skal inngå samarbeid med en påvirker.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectdigital markedsføringen_US
dc.titleDigital markedsføringen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel