Show simple item record

dc.contributor.authorKlausen, Thea Bruun
dc.contributor.authorNordskag, Katinka Emilie
dc.contributor.authorRing, Eila Hansen
dc.date.accessioned2022-10-17T05:26:48Z
dc.date.available2022-10-17T05:26:48Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026254
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å finne ut av hvordan spesifikke faktorer kan påvirke graden av arbeidsnarkomani. Vi ønsket å se nærmere på hvilke konsekvenser arbeidsnarkomani har for jobb-hjem balansen, da det også har vært vesentlig å se på konsekvensene ved fenomenet. Vi har utarbeidet problemstillingen Hvordan påvirker jobbkrav, motivasjonsklima og fleksibilitet grad av arbeidsnarkomani?”. Videre har vi gjort et søk i eksisterende teori, og funnet tidligere forskning som kan støtte vår problemstilling. Vi har benyttet oss av kvalitativ metode ved bruk av dybdeintervjuer, for å skape en dypere forståelse av fenomenet arbeidsnarkomani. Vi har intervjuet seks konsulenter, som har gitt oss verdifull informasjon om temaet. Ut fra de transkriberte intervjuene har vi hentet ut resultater, som både støtter og avkrefter at faktorene påvirker grad av arbeidsnarkomani. I diskusjonsdelen har vi kommet frem til at jobbkrav og fleksibilitet øker grad av arbeidsnarkomani. På den andre siden har vi kommet frem til at motivasjonsklima i denne studien ikke sies å være en faktor, som påvirker grad av arbeidsnarkomani. Derimot har vi kommet over et interessant funn om at intensitet på arbeidsplassen og overarbeid har en sammenheng med arbeidsnarkomani. Avslutningsvis i diskusjonsdelen har vi kommet frem til at arbeidsnarkomani kan føre til ubalanse og jobb hjem konflikt. I den siste delen av forskningen belyser vi begrensinger ved vår studie, samt forslag til videre forskning. Forslagene er basert på oppdagelser vi har gjort underveis som ikke har være relevant å undersøke i vår studie. Til slutt har vi presentert en konklusjon som oppsummerer de mest sentrale funnene som svarer på vår problemstilling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource management HRMen_US
dc.titleFaktorer som kan påvirke grad av arbeidsnarkomanien_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record