Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAas, Malin Sørheim
dc.contributor.authorHerabakka, Silje
dc.date.accessioned2022-10-14T13:26:03Z
dc.date.available2022-10-14T13:26:03Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026192
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractMotivasjon er et viktig og sentralt begrep innen ledelsesteorien. Begrepet forklarer en intern prosess og tilstand som ønsker forandring hos oss eller i noe annet rundt oss, og ses enten på som en drivkraft eller et behov. Den interne prosessen som setter oss i gang, gir oss retning, opprettholder og bestemmer intensiteten av ens atferd. Jobbtilfredshet viser hvor tilfreds en person er med sin jobbsituasjon. Det er som regel flere faktorer som spiller inn på hvor tilfreds en person er med jobben sin, samt hvilke tiltak man kan iverksette og hvilke endringer som bør gjøres for å ivareta et visst nivå av tilfredshet. En persons lønnstilfredshet forklares ut fra hvordan følelser et mennesker har ovenfor sin belønning, enten positive eller negative. Det er essensielt for organisasjoner å ha forståelse for lønnstilfredshet, da dette er avgjørende for å kunne forstå ansattes motivasjon og jobbtilfredshet. Hensikten med oppgaven er å undersøke om jobbtilfredshet og motivasjon hos sykepleiere blir påvirket av hvor tilfreds man er med egen lønn og belønninger. Vi valgte å utføre dybdeintervju med flere ulike sykepleiere med forskjellig bakgrunn. Drøftingen i oppgaven er basert på faglitteratur og tidligere forskning knyttet til motivasjon, jobb- og lønnstilfredshet. Hovedfunnene i denne studien viser at sykepleierne sin personlige interesse dominerer og arbeidet de gjør stimulerer til motivasjon, jobbengasjement og jobbtilfredshet. Jobben deres er interessant nok i seg selv, og derfor er det ikke lønn og økonomi som er den største motivasjonsfaktoren, og det tyder på at informantene er indre motiverte. Videre viser vår studie at det er de ikkefinansielle belønningene som øker den indre motivasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource management HRMen_US
dc.titleHvordan påvirker lønnstilfredshet og belønninger en sykepleiers motivasjon og jobbtilfredshet?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel