Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSegbø, Anita Schütz
dc.date.accessioned2022-10-14T12:50:26Z
dc.date.available2022-10-14T12:50:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026182
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractHensikten med oppgaven er å undersøke om etisk manipulasjon i vignettstudie har effekt på respondentenes oppfatning av trakassering og humor på arbeidsplassen, og videre om kjønnsidentitet påvirker respondentenes vurderinger. Vi tar for oss teori om humor, trakassering og mobbing, moral, kjønnsidentitet og stereotypier. I tillegg til dette tidligere forskning “Why so serious?”, som vår studie er inspirert av. Teorien belyser hvordan humor og trakassering henger sammen. Basert på teorien ble det utviklet to problemstillinger. Oppgaven er forankret i kvantitativt eksperiment i form av en spørreundersøkelse, besvart av 798 voksne respondenter som er i arbeid. I eksperimentet ble det undersøkt om vi klarte å påvirke noen tilfeldige respondenters svar ved å påvirke dem med etiske og moralske spørsmål i forkant, før de skulle ta stilling til fem scenarioer hentet fra norsk arbeidsliv. Deretter skulle de rangere hendelsene på en skala fra 1-7 for hvor trakasserende og/eller hvor humoristisk de tolket scenarioet. Deltakernes holdninger til generelle etiske spørsmål ble målt på slutten av spørreundersøkelsen for å få et bilde av deres etiske tankegang. Resultatet viste at “primingen” av de utvalgte deltakerne ikke ga signifikant påvirkning i deres responser til scenarioene. Vi fant heller ingen signifikant korrelasjon mellom kjønn og hva som tolkes som humor og trakassering. Dette er likevel et interessant funn satt sammen med eksisterende teori og forskning vedrørende emnet. Konklusjonen belyser ideer til videre forskning innenfor samme emne, samt viktigheten av lederes fokus på anvendelse av humor både i det sosiale på arbeidsplassen, men også i arbeidsoppgavene. Et viktig poeng her er å sørge for mindre antakelser om stereotypi, i hovedsak overfor kvinner for at humor skal kunne anvendes på riktig måte. Det er sentralt at fokuset flyttes fra kjønn til individ, og til arbeidsplassen som samlet miljø for å gjennomføre oppgavene som foreligger med humor som virkemiddel.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource management HRMen_US
dc.titleHar etisk manipulasjon i eksperiment effekt på oppfatning av trakassering og humor på arbeidsplassen, og påvirker kjønnsidentitet respondentenes vurderinger?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel