Show simple item record

dc.contributor.authorHoftvedt, Felicia Sjåstad
dc.date.accessioned2022-10-14T07:19:12Z
dc.date.available2022-10-14T07:19:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3026054
dc.descriptionBacheloroppgave i Human Resource Management fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler i hovedsak temaene humor og trakassering på arbeidsplassen, og hvordan ulike personer opplever skillet mellom disse. Bakgrunnen for tematikken i denne oppgaven er at dette er et svært viktige temaer, da humor og trakassering på arbeidsplassen kan ha store effekter og konsekvenser for enkeltpersoner, så vel som organisasjonen og samfunnet som en helhet. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan ulike personer oppfatter skillet mellom humor og trakassering. I lys av problemstillingen er det utviklet tre hypoteser for å undersøke dette: (1)KKjønnsforskjeller, (2) Ledere og ikke-ledere, og (3) Personlige erfaringer. For å besvare problemstillingen og hypotesene er det benyttet kvantitativ metode. Dataen er innhentet fra en spørreundersøkelse hvor det ble benyttet et vignetteksperiment. Respondentene ble randomisert til å motta én av to versjoner av et spørreskjema med vignetter som presenterte ulike scenarier, som respondentene skulle ta stilling til. Det totale utvalget ble på 798 respondenter, og funnene fra spørreundersøkelsen er videre drøftet imot relevant teori. Det fremkommer av resultatet at effekten av manipulasjonen og gjennomsnittet av vurderingene ikke var signifikant. Uavhengig av om respondenten først skulle ta stilling til moralske dilemmaer eller ikke, tyder det på at vurderingene som ble gjort var selvstendige. Resultatet viste at hvordan ulike personer opplever noe som mer eller mindre trakasserende, og mer eller mindre humoristisk er avhengig av kjønn, om de er leder eller ikke-leder, og/eller om de selv har opplevd trakassering på nært hold. Disse funnene støttes av eksisterende teori om temaene humor og trakassering som presenteres i oppgaven. Oppgaven og dens konklusjon belyser viktigheten av det å være bevisst på skillet mellom humor og trakassering på arbeidsplassen, og ikke minst behovet for ytterligere forskning på området.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjecthuman resource management HRMen_US
dc.titleMobbing og trakassering på arbeidsplassen - En eksperimentell studie om skillet mellom humor og trakassering på arbeidsplassenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record