Show simple item record

dc.contributor.authorValdersnes, Amalie
dc.contributor.authorAasebø, Casandra
dc.date.accessioned2022-10-12T08:22:56Z
dc.date.available2022-10-12T08:22:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3025498
dc.descriptionBacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering fra Handelshøyskolen BI, 2022en_US
dc.description.abstractOppgaven er et praktisk prosjekt i samarbeid med arkitektfirmaet JMN Plan og Arkitektur. Temaet for bacheloroppgaven er digitalisering som verktøy for ekspansjon og effektiv drift. I situasjonsanalysen benyttes rikt bilde, systemarkitektur, prosessgraf og økonomiske nøkkeltall for å vise bedriftens utfordringer og muligheter. I analysene kommer det frem at bedriften har ineffektive digitale prosesser knyttet til informasjonsflyt og dokumenthåndtering. Bedriftens nåværende systemer består av separate elementer som ikke er integrert, og er til hinder for optimal effektivitet. Gjennom analysene blir det også avdekket at bedriften har en manglende digital tilstedeværelse. Basert på et avvik mellom nåsituasjonen og en ønsket fremtidig situasjon blir det satt et endringsbehov og målbilde for bedriften. Målbildet er definert til å være en fremtidig situasjon der bedriften har utnyttet den høye etterspørselen til å ekspandere virksomheten. For å oppnå målbildet blir det foreslått fem mulige tiltak; digitale systemer for rekruttering, digital markedsføring og nettside, innføring av ERP-system som prosjektstyringsverktøy, kunde- og ansattportal og digitale systemer for fakturering. Den valgte løsningen for bedriften er kunde- og ansattportal, som gjøres grundig rede for under 4.0. Løsningsalternativer og løsningsbeskrivelse. Deretter er det gjennomført dybdeintervju med to personer fra bedriften, og tre bedriftskunder, med hensikt om å innhente tilbakemeldinger på løsningsforslaget. Intervjuobjektene var positive til løsningen, men kom med egne innspill om forbedring. Med dette beveger vi oss videre til neste del av oppgaven, justering av løsning. I denne delen brukes tilbakemeldingene til å justere løsningen, slik at den bedre vil fungere for bedriften og kundenes behov. Som avslutning på oppgaven blir det foretatt en konklusjon, med anbefaling om hvorvidt tiltaket skal gjennomføres, og hvordan dette kan utspille seg.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectforretningsutviklingen_US
dc.subjectdigitaliseringen_US
dc.titleDigitalisering av arkitektfirmaen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record