Show simple item record

dc.contributor.authorAlmaas, Vebjørn
dc.date.accessioned2022-02-09T07:38:58Z
dc.date.available2022-02-09T07:38:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977831
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt gjennomført en verdsettelse av Aker BP ASA. Problemstillingen har vært å finne egenkapital- og aksjeverdien til selskapet per 31.12.2020 og gi en fiktiv investor en kjøp-, behold- eller salg anbefaling av sine egenkapitalandeler i Aker BP ASA. Selskapsdata og annen relevant data som har blitt benyttet i verdivurderingen har blitt analysert ved hjelp av verktøy som Excel og STATA. Konkurransekraften til Aker BP har blitt analysert og vurdert gjennom rammeverkene; PESTEL, porters fem krefter, VRIO og SWOT. Analysene viser at den globale etterspørselen etter olje er forventet å vokse noe i årene fremover, oljeprisen har vært volatil av mer politiske årsaker, samt at det er, og vil fortsatt være, høy nasjonal og internasjonal politisk risiko forbundet med olje. Samtidig viser analysene at selskapet har vært i stor vekst, og lønnsomhet har vært bedre enn konkurrentene samlet sett, men med en svakere likviditet og høyere kredittrisiko. Det blir i denne oppgaven lagt mest vekt på de tre diskonterte nåverdimetodene; diskontert kontantstrøm til selskapet, diskontert kontantstrøm til egenkapitalen og diskontert økonomisk profitt. Likevel blir diskontert kontantstrøm til selskapet lagt mest vekt på. Dette gir en estimert egenkapitalverdi på 92.2 milliarder kroner med tilhørende aksjeverdi på 256 kroner, 18,5 prosent poeng over aksjeprisen. For å teste nåverdiberegningen av den diskonterte kontantstrømmen til selskapet har det blitt anvendt sensitivitetsanalyser, scenarioanalyser og Monte Carlo simulering. Det har i tillegg blitt gjennomført relativ verdsettelse for å underbygge nåverdimetodene. Basert på analysene vil jeg anbefale den fiktive investoren å beholde sine egenkapitalandeler I Aker BP ASA. Anbefalingen er gjort med en 20 prosent sikkerhetsmargin.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleVerdsettelse av Aker BP ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record