Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Christiane Meløy
dc.contributor.authorGjengstø, Marius
dc.date.accessioned2015-08-07T07:30:24Z
dc.date.available2015-08-07T07:30:24Z
dc.date.issued2015-08-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/295378
dc.descriptionMasteroppgave(MSc) i Master i regnskap og revisjon - Handelshøyskolen BI, 2015
dc.description.abstractOppgaven tar sikte på å vise hvilke former for valutasikringsstrategier som benyttes av ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs, samt hvilke regnskapsmessige effekter de ulike strategiene gir, herunder hvordan disse påvirker ulike nøkkeltall og multiplikatorer. For å besvare spørsmålene er det som en naturlig følge av problemstillingen brukt en undersøkende forskningsdesign og en kvalitativ metode. I begynnelsen av besvarelsen har vi illustrert en rekke ulike muligheter for å sikre seg mot valutarisiko på, samt konsekvensene for regnskapet. Dette er fulgt opp med å se på hvilke metoder ikke-finansielle selskaper notert på Oslo Børs benytter for å sikre seg mot slik risiko. Resultatene baserer seg på en gjennomgang av de respektive selskapers årsrapporter for regnskapsåret 2012, og tyder på at bruk av derivater forekommer hyppig, men at naturlige sikringsformer brukes i enda større grad. En kan tydelig se store forskjeller mellom selskapene, hvor enkelte bevisst ikke sikrer seg mot valutarisiko, mens andre har omfattende strategier. For å se på effektene av de ulike sikringsstrategiene er fire børsnoterte fiskeeksportører analysert nærmere, i tillegg til Ekornes ASA hvor betydningen av sikringsbokføring er belyst. Ved å illustrere de skjulte valutaeffektene som ligger i selskapenes salgsinntekter kan en ut ifra våre undersøkelser konkludere med at valuta i stor grad bør tas hensyn til ved regnskapsmessig analyse av selskaper. Valutaeffektene er mange, og kompliseres i ytterligere grad ved at metodene for sikring mot valutarisiko gir ulike påvirkninger på regnskapet, nøkkeltall og multiplikatorer. I tillegg viser våre undersøkelser at de nevnte tall og multiplikatorer også påvirkes av hvordan valuta klassifiseres i regnskapet. Oppsummert kan det sies at praksisen for sikring mot valutarisiko er ulik fra selskap til selskap, hvilket også gjelder klassifisering av valuta. Effektene av hva som velges har stor påvirkning på regnskapet, samt analysetall som benyttes av regnskapsbrukere. Vår oppgave viser effektene, samt gir forslag til ulike måter en kan isolere disse på.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskapnb_NO
dc.subjectrevisjonnb_NO
dc.subjectaccountancynb_NO
dc.titleValutasikringsstrategier : praksis og regnskapsmessige konsekvensernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record