Show simple item record

dc.contributor.authorLangnes, Andrea
dc.contributor.authorBorg, Emilie Bostad
dc.contributor.authorBratli, Sindre
dc.date.accessioned2021-11-29T09:28:00Z
dc.date.available2021-11-29T09:28:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831829
dc.descriptionBacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven gjennomfører vi en verdsettelse av Kid ASA, og har kommet frem til følgende hovedproblemstilling: «Hva er den fundamentale verdien av en aksje i Kid ASA per 01.01.2021?» Hovedproblemstillingen danner videre grunnlaget for vår underproblemstilling: «På bakgrunn av vår verdsettelse av Kid ASA, vil vi anbefale en fiktiv investor å kjøpe, forbli nøytral eller selge Kid ASA sin aksje?» Oppgaven består av flere analyser og bruk av verktøy som har lagt grunnlaget for verdsettelsen av selskapet. På bakgrunn av analysene har vi utarbeidet prognoser fem år frem i tid. I regnskapsanalysen har vi reformulert inntekts- og balanseregnskapet. Vi har i Excel justert regnskapene fra de foregående årene slik at de er sammenlignbare med regnskap utgitt i henhold til IFRS 16. Excel er benyttet for å estimere de klassiske verdsettelsesmodellene, DCF- og EVA- metoden. Strategiske analyser består av både interne og eksterne analyser. Vi har tatt for oss VRIO, PESTEL, Porters fem krefter og SWOT. Disse analysene har bidratt til å kartlegge Kid sin posisjon i markedet og utsikter i bransjen. Hovedmodellen som blir benyttet i oppgaven er Discounted Cash Flow Model. Videre i oppgaven omtaler vi denne som DCF-modellen. Modellen gir oss en aksjekurs på 136,81 NOK. Den relative verdsettelsen underbygger DCF-modellen ytterligere ved å gi en aksjekurs lik 138,48 NOK. I oppgaven foretar vi også en sensitivitetsanalyse, en scenarioanalyse og en Monte Carlo-simulering som vil underbygge resultatene fra nåverdimodellen. Basert på de ulike analysene gjennomført i oppgaven, har vi konkludert med at den fundamentale verdien av Kid sin aksje er på 136,81 NOK. Det ligger derfor til grunn en anbefaling om kjøp av aksjen for en fiktiv investor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectøkonomien_US
dc.subjectadministrasjonen_US
dc.titleVerdsettelse av Kid ASAen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record