Show simple item record

dc.contributor.authorLeknes, Andreas Stien
dc.date.accessioned2021-10-06T13:51:46Z
dc.date.available2021-10-06T13:51:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788211
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven ser jeg på i hvilken grad alternative behandlere i Norge er kjent med gjeldende lover og regelverk som omhandler markedsføring av sine behandlingstilbud til kunder. Oppgaven skal bidra til å gi et innblikk i hvordan de alternative behandlerne selv oppfatter norske regler og retningslinjer om dette. I tillegg ser jeg på om respondentenes svar kan belyse hvorfor det kan oppstå avvik i markedsføringen hos alternative behandlere. Bransjen har frem til nå bestått av både seriøse og useriøse aktører, og med svært strenge reguleringer for hvordan aktørene kan markedsføre seg på utgjør dette derfor et meget interessant og samfunnsaktuelt tema hvor det finnes lite forskning per i dag. For å få svar fra alternative behandlere i Norge har jeg sendt ut en kvantitativ spørreundersøkelse til aktører som både er registrert og uregistrert i Brønnøysunds register for alternative behandlere. Oppgavens teoretiske grunnlag baserer seg utelukkende på «Markedsføringsloven» med dens tilhørende paragrafer samt «Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom». Oppgavens teori utgjør også hovedgrunnlaget for spørreundersøkelsen som ble distribuert. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen fremkommer det at et stort antall aktører har brukt markedsføring det siste året, hvor 37,5 % av respondentene oppgir at de selv mener de er tilstrekkelig kjent med regelverket som omhandler markedsføring av deres behandlingstilbud. Videre presenteres det en interessant uoverensstemmelse hvor deltakerne får spørsmål om bruk av ulovlige virkemidler i sin egen markedsføring. Denne uoverensstemmelsen oppfordres det til å forske mer på. Til slutt blir deltakerne spurt om de er tilfredse med gjeldende lover og retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Her svarer 63 % «nei», hvor det fremkommer at aktørene føler de blir undertrykt av gjeldende lover og retningslinjer som regulerer friheten til å markedsføre sine behandlingstilbud. Oppgavens analyse- og drøftingskapitler konkluderer med at det foreligger grunn til videre forskning innen dette temaet. Til slutt i oppgaven blir spørreundersøkelsens funn diskutert i lys av dagens gjeldende reguleringer av bransjen. Dette gjøres for å koble nåsituasjonen til hvordan reguleringen bør være fremover for å sikre forsvarlig praksis hos aktørene, samt å opprettholde forbrukernes pasientsikkerhet i møtet med alternative behandlere.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.titleMarkedsføring av alternativ behandling i Norge: Kjenner aktørene regelverket godt nok?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record