Show simple item record

dc.contributor.authorEngebretsen, Simen
dc.date.accessioned2021-10-05T10:27:33Z
dc.date.available2021-10-05T10:27:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2787671
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedsføringsledelse fra Handelshøyskolen BI, 2021en_US
dc.description.abstractKlimaendringer, ressursmangler og ny teknologi har ført til en ny type forbrukeratferd i delingsøkonomien. Teknologien har gjort det enklere enn noen gang å søke etter og handle varer og tjenester over internett. Fra denne trenden har det etablert seg en ny type forbruk som baserer seg på å dele, leie og effektivisere mindre utnyttede ressurser og eiendeler (kjøretøy, tomme fasiliteter, kunnskap, arbeidskraft m.m.) (Trowbridge & Martorell, 2002). Delte Sykler og elsparkesykler har skapt en ny form for mikromobilitet som kan gi økt frihet og tidsbesparelser i hverdagen. Begrepet «mikromobilitet» defineres som små og ofte elektriske kjøretøy som elsparkesykkel, Segway, enhjuling, hoverboard og skateboards.” (Smart mobilitet, 2021). Oppgaven er skrevet i samarbeid med Oslo Bysykkel og tar for seg kundetilfredshet og kundelojalitet innen deres mikromobilitetstjeneste som baserer seg på stasjonsbaserte manuelle bysykler. Hensikten med valget av problemstilling er å undersøke hvordan man kan oppnå lojalitet i det raskt voksende og høyt konkurransedrevne mikromobiltetsmarkedet i Norge. Etter inntreden av elsparkesykler i Oslo våren 2019 ble konkurransen tydeligere for Oslo Bysykkel, og de ønsket å finne ut hvordan de kunne sikre lojalitet blant sine eksisterende kunder. Nye måter for produktkonsumering gjennom delingsøkonomien kan ha en annerledes innvirkning på forbrukeres lojalitet enn i andre mer tradisjonelle næringer (Eckhardt et al., 2019). Årsaken til dette er blant annet lave etableringsbarrierer, høy priskonkurranse i mikromobilitetsbransjen, og lave byttekostnader for kunden på grunn av alternativet av å kjøpe og eie sitt eget kjøretøy. For å besvare problemstillingen har jeg benyttet innsikt fra analyse av selskapets kundetilfredshetundersøkelse, markedsføringsteori, og bransjekunnskap opparbeidet gjennom min tid i Oslo Bysykkel. Resultatene av undersøkelsen viser at tilfredshet og lojalitet hos Oslo Bysykkel er generelt sett høy, men det er flere faktorer som har forbedringspotensial til å øke lojalitet ytterligere. Forbedret tilfredshet på markedsområdene; kvalitet/produkt, kundeservice og informasjon vil kunne øke lojaliteten betraktelig. Kombinasjonen av allerede høy tilfredshet og middels effekt på lojalitet for områdene digitale tjenester og pris indikerer at dette ikke er områder Oslo Bysykkel bør fokusere sine markedstiltak for å sikre lojalitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHandelshøyskolen BIen_US
dc.subjectmarkedsføringsledelseen_US
dc.subjectmarkedsføringen_US
dc.titleHvordan oppnå lojalitet i mikromobilitetsmarkedet – et Oslo Bysykkel studieen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record